Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Jak sponzorovat

Sponzoring

Bez pomoci rodičů a dobrých lidí bychom některé věci nemohly dětem v mateřské škole dopřát.

Sponzorské dary, které naší mateřské škole poskytnete, slouží k tomu, abychom naše mateřské školy neustále vylepšovaly a vybavovaly novými, pro děti zajímavými věcmi, které podporují zdravý vývoj dítěte. Na Vaše sponzorské dary Vám vystavíme darovací smlouvu.

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.)

Fyzické osoby
– hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
– maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby
– hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
– maximálně 5% ze základu daně
– odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

I zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru školce. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou.

Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.

Pokud byste se chtěly podílet na vylepšování MŠ, tak neváhejte, naše děti budou mít velkou radost.

Sponzorsky lze přispívat:
– nákup hraček, učebních pomůcek a knih
– doplňování výtvarných a kancelářských potřeb
– peněžitými dary

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020