Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Aby se lépe mluvilo: Logopedická depistáž

26. 9. 2016

Dne 26. září proběhla již tradiční spolupráce mezi MŠ Kollárova a MŠ Hutník. Mgr. Ivana Blašková ve spolupráci s paní učitelkou Ludmilou Hendrychovou provedla hravou logopedickou depistáž pro děti, které potřebují logopedickou péči. Bylo využito nově zakoupené logopedické pomůcky Klokanův kufr pro rozvoj řeči a vnímání.

Na MŠ Hutník bude prováděna logopedie pravidelně jedenkrát za 14 dnů; v době pondělí, úterý 8:30 – 9:30 h a dále středa, čtvrtek, pátek 9:00 – 9:30 h.

Mgr. Ivana Blašková, speciální pedagog v oblasti logopedie a surdopedie

» Fotky – logopedická depistáž

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020