Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Předškoláci – vzdělávání

Důležitá informace pro zákonné zástupce dětí, které mají povinnost plnit povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Jedná se o děti, které z jakéhokoliv důvodu již nenastoupí do mateřské školy ve školním roce 2019/2020.

Prosíme zákonné zástupce těchto děti, aby vyplnili tiskopis týkající se oznámení o zahájení individuálního vzdělávání dítěte v době od 25.5.2020 do 31.8.2020.

Prosíme o předání vyplněného tiskopisu na jednotlivých pracovištích paní učitelkám nebo o zaslání emailem na adresu posta@old.msveseli.cz.

Předem Vám děkujeme za spolupráci

Kolektiv MŠ

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020