Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Organizace provozu – upřesnění bezpečnostních pravidel

Před mateřskou školou a prostorách MŠ

 • Nesmí docházet k větší kumulaci osob před budovou MŠ. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Je nutno zachovat dvoumetrové rozestupy a mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky.
 • Do šaten bude regulován vstup dětí, tak aby byla dodržena veškerá hygienická nařízení a doporučení. Příchozí vyčkají před budovou v dvoumetrových rozestupech. S předáváním dětí bude pomáhat v nutných případech i provozní personál.
 • U vchodu budou dítěti před vstupem do budovy vydezinfikovány ruce, dítěti bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem
 • Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ zdržovali jen na nejnutnější dobu

Upřesnění k rouškám:

 • Děti a pedagogové NEMUSÍ mít roušky v prostorách školy a areálu MŠ.  Při opouštění areálu MŠ – vycházka po okolí, budou mít všechny děti, i pedagogové roušku.
 • Zákonní zástupci MUSÍ mít roušku po celou dobu, po kterou se v areálu MŠ nacházejí (přivádění a vyzvedávání dítěte). Při komunikaci s rodiči, při vstupu bude mít pedagog, personál roušku (štít).

Organizace pobytu dětí v MŠ

 • Aktivity dětí budou probíhat převážně na školní zahradě, proto rodiče zajistí vhodné oblečení dle aktuálního počasí.
 • Děti si nebudou do MŠ nosit žádné hračky z domova – zrušení dne hraček
 • Do MŠ nesmí být vpuštěn nikdo, kdo vykazuje příznaky odpovídající onemocnění COVID-19 (tj. zvýšená teplotakašelnáhlá ztráta chuti či čichujiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud dítě bude mít jakýkoliv tento příznak, nebude učitelkou převzato!!
 • Upozorňujeme, že příznakem onemocnění může být i vyrážka, nejčastěji na končetinách.
 • Pokud dítě začne jevit příznaky onemocnění během dne, je MŠ povinna ho oddělit do samostatné místnosti, kde vyčká co nejrychlejšího příjezdu rodiče. O podezření na onemocnění se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti ze skupiny pak budou muset nosit celodenně roušku, dokud se nevyjasní stav nemocného dítěte. Tato povinnost platí pro děti i při onemocnění pedagoga dané skupiny.

Upřesnění informací týkající se stravy

 • Všechny děti mateřské školy jsou v rámci COVID-19 ze stravy i nadále ODHLÁŠENY
 • Oznámení nástupu Vašeho dítěte do MŠ je nutné nahlásit telefonicky na dané pracoviště.
 • Před nástupem je také nutné, (samostatně bez ohledu na přihlášení do výchovně vzdělávacího procesu), PŘIHLÁSIT STRAVU.
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020